הרב אלעזר אהרנסון

  • איכה

    הרב אלעזר אהרנסון, ו' אב התשע"ה

    הביטוי 'איכה' בולט מאד בחזרה הכפולה והמשולשת בסמיכות לתשעה באב: בפרשת דברים, הנקראת תמיד לפני תשעה באב, אומר משה לעם ישראל  "איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם", פסוק שמקובל לקרוא אותו במנגינת מגילת איכה ולהדגיש בכך את הקשר שאינו קשר לשוני בלבד; לאחר מכן מהדהדים…