הרב ישי ויצמן

 • סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה

  הרב ישי ויצמן, ז' כסלו התשפ"ב

  בס"ד, ט אלול ה'תשפא שיעור כללי בנושא סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה   "מנא הני מילי" בגמרא דנים במקור ההלכה הפותחת את המסכת – "סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה", ושואלים: "מנא הני מילי?". בהמשך הסוגיות, בדף ד ע"ב, מבררים בגמרא את המקור…

 • רבי יהודה אומר בורא מיני דשאים

  הרב ישי ויצמן, ד' כסלו התשפ"ב

  המשנה הראשונה בפרק "כיצד מברכין" אומרת שנחלקו רבי יהודה וחכמים כיצד מברכים: ועל הירקות הוא אומר "בורא פרי האדמה"; רבי יהודה אומר: "בורא מיני דשאים". בגמרא מסבירים את טעמו של רבי יהודה (מ ע"א): ואמר רבי זירא ואיתימא רבי חיננא בר פפא: מאי טעמא דרבי…

 • אם בנך מוצא מציאה, היא שלך או שלו?

  הרב ישי ויצמן, ג' כסלו התשפ"ב

  "וַֽיִּגְדְּלוּ֙ הַנְּעָרִ֔ים" אם בנך מוצא מציאה, היא שלך או שלו? המשנה במסכת בבא מציעא (יב ע"א) מלמדת שמציאת בנו ובתו הקטנים היא של האב, ואילו מציאת בנו ובתו הגדולים היא שלהם. בשני התלמודים מביאים את דברי רבי יוחנן, שאומר שההגדרה של קטן וגדול במשנה זו…

 • מצוות צדקה

  הרב ישי ויצמן, כ"ב חשון התשפ"ב

  "וַיַּחְשְׁבֶ֥הָ לּ֖וֹ צְדָקָֽה" לתת צדקה לעני - זו זכות או חובה? דיון זה עולה בהקשר של קידושי אשה. אדם שאמר לאשה: "הרי את מקודשת לי בכסף זה", והיא ענתה לו: "תן אותו לעני". האם לכשיתן לעני את הכסף, היא תהיה מקודשת או לא? נחלקו בזה…