הרב ישי ויצמן

  • דף ו עמוד א – ארבע רשויות לשבת

    הרב ישי ויצמן, ט"ו אלול התשע"ה

    לכאורה בברייתא נמנות חמש רשויות! מהן אם כן ארבע הרשויות? נחלקו בכך הבבלי והירושלמי. הרב ישי מבאר את שרש המחלוקת בין התלמודים ותולה אותה בהגדרת היחס לדיני דרבנן כתלויים בגברא או בחפצא