הרב ישי ויצמן

 • שיעורים בגמרא

  שיעור כללי – פטור טמון באש

  הרב ישי ויצמן, ו' כסלו התשפ"א

  בס"ד, א' כסליו ה'תשפ"א   שיעור כללי בנושא פטור טמון באש   פטור טמון באש בשני התלמודים דנים במקור בתורה לפטור טמון באש.  בבבלי (ס ע"א):  אמר רבא: למה לי דכתב רחמנא "קוצים" "גדיש" "קמה" ו"שדה"? צריכי! דאי כתב רחמנא "קוצים", הוה אמינא קוצים הוא…

 • שיעורים בגמרא

  שיעור כללי – טוען טענת גנב

  הרב ישי ויצמן, ו' כסלו התשפ"א

  שיעור כללי מתאריך כ"ג חשוון ה'תשפ"א. מסכת בבא קמא, פרק ראשון דף ד: בנושא "טוען טענת גנב", בתוך סוגיות מניין אבות הנזיקין של רבי אושעיא ורבי חייא. השיעור עוסק גם בהבדל בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי ביחס לסוגיה.   תלמוד ירושלמי, בבא קמא, דף ד:…

 • התלמוד הירושלמי בתורת הסוד

  הרב ישי ויצמן, ג' כסלו התשפ"א

  שיעור נפלא מאת ראש הישיבה הרב ישי ויצמן בנושא: "אורו של התלמוד הירושלמי מתבאר בפנימיותה של תורה" מקורות: זוהר חדש רות, קח ע"א *גירסת האר"י הק' בספר הליקוטים, עי' מתוק מדבש שם. "על הגאולה", זה ספר נביאים. "ועל התמורה", זה תלמוד בבלי, שנתחלף ונתבלבל הלשון.…

 • התלמוד הירושלמי – תעודת זהות

  הרב ישי ויצמן, ג' כסלו התשפ"א

  שיעור חשוב בנושא: "התלמוד הירושלמי - תעודת זהות" השיעור יעסוק במהו התלמוד הירושלמי