הרב ישי ויצמן

 • אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות

  הרב ישי ויצמן, י"ט טבת התשפ"ב

  בס"ד, יז טבת ה'תשפב מקורות לשיעור הכללי :   עיין בטבלת השוואת התלמודים. בבלי ירושלמי ויהו עדים יודעים את מי הן מעידין ולפני מי הן מעידין ומי עתיד ליפרע מהן שנאמר ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה' ויהו הדיינין יודעין את מי הן…

 • שיעור כללי בנושא פשרה

  הרב ישי ויצמן, י"ח טבת התשפ"ב

  מצוה לבצוע "רבי יהושע בן קרחה אומר: מצוה לבצוע, וכו רבי יהושע בן קרחה לומד את דבריו מהכתוב בזכריה: "אמת ומפשט שלום שפטו בשעריכם", כפי שדרשו ש"משפט שלום" היינו פשרה. אולם יש לעיין בלימוד זה, שהרי הכתוב מקדים "אמת" ל"משפט שלום", וא"כ הוא קודם מזכיר…

 • סמיכת זקנים

  הרב ישי ויצמן, ג' שבט התשפ"ב

  "וּמְלָכִ֖ים מֵחֲלָצֶ֥יךָ יֵצֵֽאוּ" את הסמכות לפסוק הלכה בענפי התורה השונים, מקבל החכם מרבו. בשני התלמודים מסופר על כך שרבי יהודה הנשיא נתן לתלמידו רב רשות לפסוק בכמה תחומים, אבל לא בכולם. היה תחום אחד שבו רבי לא הסכים לתת רשות לרב לפסוק בו. לשון הבבלי…

 • סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה

  הרב ישי ויצמן, ז' כסלו התשפ"ב

  בס"ד, ט אלול ה'תשפא שיעור כללי בנושא סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה   "מנא הני מילי" בגמרא דנים במקור ההלכה הפותחת את המסכת – "סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה", ושואלים: "מנא הני מילי?". בהמשך הסוגיות, בדף ד ע"ב, מבררים בגמרא את המקור…