שאלות ותשובות

 • הלכות חג הסוכות לחיילים

  ז' כסלו התשע"ו

  א. חייל הנמצא בשמירה בבסיס, אבטחה שוטפת ומעוניין לאכול מאכלים החייבים בסוכה. האם יכול לאכול מיד שלא בסוכה או שעליו להמתין עד לסיום השמירה או התרגיל ולאכול בסוכה? תשובה: לעניין חייל בשמירה: מובא בגמרא (סוכה כו ע"א): שומרי העיר ביום פטורין מן הסוכה ביום וחייבין בלילה. שומרי העיר בלילה…

 • האם חיילים צריכים לצום בתשעה באב?

  הרב אלעזר אהרנסון, י"ד אב התשע"ה

  שאלה: חיילים צריכים לצום בתשעה באב?   תשובה: שלום וברכה! חיילים שאינם שוהים בפעילות מבצעית חייבים לצום בתשעה באב. כחלק מפקודות מטכ"ל מעגן הצבא את זכותו של החייל הדתי לצום בכל הצומות - אין לחייב אותו להתאמן ביום צום, ומאפשרים לו לשהות במקום מוצל ולנוח. חיילים שמוטל עליהם תפקיד…

 • ישיבה על כסא המיוחד לרב

  ז' כסלו התשע"ו

  שאלה: בישיבות ובבתי כנסת רבים יש לרבנים כסאות ישיבה מיוחדים שונים מכיסאותיהם של שאר העם והתלמידים. האם מותר לתלמידים לשבת על כסאות אלו שלא במקומו של הרב.   תשובה: פסקו הרמב"ם (הלכות תלמוד תורה, פרק ה, הלכה ו), והשולחן ערוך (יורה דעה, סימן רמב, סעיף טז) שהתלמיד אסור לו…

 • להסיר תווית של בגד בשבת

  הרב משה מערבי, ז' שבט התשע"ו

  שאלה: קניתי טלית חדשה לשבת, אך שכחתי להסיר את התווית המהודקת לטלית לפני השבת. חבר שלי טען שאסור להסיר את התווית בשבת ולכן לא השתמשתי בה. האם אכן אסור להסיר את התווית בשבת?   תשובה: נחלקו פוסקי זמנינו האם יש כאן תיקון כלי, תולדה דמכה בפטיש. דעת הגרשז"א שמתיר…

 • לאכול לפני התפילה

  הרב משה מערבי, ז' שבט התשע"ו

  שאלה: האם מותר לאכול או לשתות לפני התפילה בחגים שבהם התפילה ארוכה?   תשובה: אסור לאכול לפני תפילת שחרית. חכמים דרשו את הפסוק: לא תאכלו על הדם-לא תאכלו קודם שתתפללו על דימכם.( לרמב"ן האיסור הוא דאורייתא. ברכות דף י .שו"ע או"ח פ"ט,ג ובמשנ"ב שם ). מותר לשתות לפני התפילה…