ברכת כהנים בלי טלית , ז' שבט התשע"ו, הרב משה מערבי

שאלה:
שלום. אנחנו חיילים בצבא, והיינו בתפילת שחרית בשטח במצב שלא היתה לאף אחד מהמתפללים טלית. האם מותר במצב כזה לברך ברכת כהנים בלי טלית?
תשובה:
הרמ”א פסק בסימן קכ”ח סעיף כ”ג שנהגו הכהנים לשלשל הטלית על פניהם  וכך מקובל בכל ישראל. לפיכך פסקו פוסקי זמנינו שאין לכהן לישא כפיים ללא טלית.(ראה בשו”ת אור לציון ח”ב,רצ”ה. ובתשובות והנהגות ח”ב,ק”ז ובספר עלינו לשבח ח”ב עמ’ תקפ”ה- שכך הורו)
התשובה ניתנה מאת הרב משה מערבי, ראש תוכנית הלכה בישיבת חולון ורב קהילת קדושי צה”ל.