האם חיילים צריכים לצום בתשעה באב? , י"ד אב התשע"ה, הרב אלעזר אהרנסון

שאלה:

חיילים צריכים לצום בתשעה באב?

 

תשובה:

שלום וברכה!

חיילים שאינם שוהים בפעילות מבצעית חייבים לצום בתשעה באב. כחלק מפקודות מטכ”ל מעגן הצבא את זכותו של החייל הדתי לצום בכל הצומות – אין לחייב אותו להתאמן ביום צום, ומאפשרים לו לשהות במקום מוצל ולנוח.

חיילים שמוטל עליהם תפקיד מבצעי – שמירות, סיורים וכדומה – חייבים לבצע את התפקיד המבצעי המוטל עליהם, וחובה עליהם לבצע את התפקיד בעירנות ובדריכות, ולא בחולשה שתפגע במילוי תפקידם המבצעי, שדינו דין פיקוח נפש. לכן בפשטות על החיילים לאכול ולשתות כך שיהיו בשיא כוחם. אמנם בפועל הדין משתנה ממצב למצב: אם מדובר על שמירה קצרה, שהצום לא יפגע ביעילות שלה, יש לצום. כך גם במקרה שהחיילים נמצאים בתוך מוצב שיש סביבו שמירה מסודרת של הגנת המחנה, והם עצמם שומרים רק על הציוד, אין זו שמירה שיש בה חשש פיקוח נפש אם לא תתקיים בשיא העירנות והדריכות ולכן יש לצום.

 

שפע ברכה והצלחה בשירותכם הצבאי,

ויהי רצון שהצומות ייהפכו במהרה לששון ולשמחה ולמועדים טובים.