לאכול לפני התפילה , ז' שבט התשע"ו, הרב משה מערבי

שאלה:

האם מותר לאכול או לשתות לפני התפילה בחגים שבהם התפילה ארוכה?

 

תשובה:

אסור לאכול לפני תפילת שחרית. חכמים דרשו את הפסוק: לא תאכלו על הדם-לא תאכלו קודם שתתפללו על דימכם.( לרמב”ן האיסור הוא דאורייתא. ברכות דף י .שו”ע או”ח פ”ט,ג ובמשנ”ב שם ).
מותר לשתות לפני התפילה תה או קפה עם סוכר ולאדם חלש מותר להוסיף חלב ונכון שיאמר קודם ברכות השחר וברכות התורה (ילקו”י סי’ פ”ט ע”פ יב”א ח”ד י”א)
ואם רעב מאד כך שלא יוכל לכוון כלל בתפילתו ללא אכילה -רשאי לאכל מעט  (פחות מכזית) קודם התפילה.(ראה בילקו”י שם ואכמ”ל)
התשובה ניתנה על ידי הרב משה מערבי, ראש תוכנית הלכה בישיבת חולון ורב קהילת קדושי צה”ל