מעשה בשבעה קבצנים , כ' אלול התשע"ז, הרב אלעזר אהרנסון

שיעורים אחרונים מאת הרב