שיעור כללי במסכת בבא בתרא: בניין ופרוכת , כ"ז אלול התשע"ז, הרב אביב זגלמן

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב