תולדותיהן כיוצא בהן או לאו כיוצא בהן – שיעור כללי , י"ז אלול התשע"ו, הרב אלעזר אהרנסון

דף מקורות לשיעור הכללי

האזן לשיעור

שיעורים נוספים

שיעורים אחרונים מאת הרב